COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.
 
Úvodná stránka » Slovník » Hemoglobín

Hemoglobín

Hemoglobin

Je súčasťou červených krviniek a má schopnosť viazať a opäť uvolňovať kyslík. Skladá sa z bielkoviny globínu (96 %) a z pigmentu hem (4 %), ktorý obsahuje dvojmocné železo. Na železo sa pomerne voľnou väzbou viaže kyslík a vzniká tak oxyhemoglobín, ktorý má jasne červenú farbu. Množstvo hemoglobínu v krvi je u mužov priemerne 150 g/l, u žen 140 g/l.
V 5 litroch krvi človeka je asi 750 g hemoglobínu. Pretože pri plnom nasýtení viaže 1 g hemoglobínu 1,34 ml O2, môže celkový objem krvi viazať zhruba 1 liter kyslíku. Hemoglobín môže tiež viazať iné plyny, napríklad väzbou s oxidom uhoľnatým sa vytvára karboxyhemoglobín. Pretože väzba s oxidom uhoľnatým je výrazne silnejšia než s kyslíkom (cca 200x), nemôže sa kyslík na hemoglobín viazať, keďže oxid uhoľnatý je už na hemoglobín naviazaný (je obsadené) a dochádza tak k otravám.