COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.
 
Úvodná stránka » Slovník » Systola, diastola

Systola, diastola

Systola, diastola

Úlohou srdca (v medicíne) je uvádzať krv do pohybu v cievnom systéme. Srdce se preto v pravidelných intervaloch zmršťuje, krv v ňom obsiahnutú vytláča do tepien a potom se opäť roztiahne, aby sa mohlo naplniť krvou, ktorú k srdcu privádzajú žily. Zmrštenie srdca se nazýva srdečná systola, roztiahnutie diastola.