COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.
 
Úvodná stránka » Slovník » Pulzná oxymetria

Pulzná oxymetria

Pulzná oxymetria

Metóda umožňujúca stanoviť saturáciu hemoglobínu kyslíkom a tepovou frekvenciou. Senzor pulzného oxymetra vyžaruje svetlo dvoch vlnových dĺžok, ktoré preniká tkanivom (väčšinou prstom). Prístroj vyhodnocuje, koľko ktorého svetla bolo behom pulznej vlny precházajúcej tkanivom absorbovaného. Obidve vlnové dĺžky sú deoxyhemoglobínom a oxyhemoglobínom absorbované odlišne. Výpočet saturácie podľa nasledujúceho vzorca SpO2 = HbO2/HbO2+Hb, kde HbO2 je oxyhemoglobín a Hb je deoxyhemoglobín.