COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.
 

Pulz

Pulz

je kolísanie obsahu krvi v tepnách vplyvom srdcovej činnosti. Pulz je charakterizovaný počtom (frekvenciou), pravidelnosťou, apod. Menší počet tepov je prejavom pomalšej srdcovej činnosti, väčší počet tepov prejavom zrýchlenej srdcovej činnosti. Kľudová tepová frekvencia človeka je štandardne 70-75 pulsů za minutu.