COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.
 
Úvodná stránka » Slovník » Pulzný oxymeter

Pulzný oxymeter

Pulný oxymeter

Prístroj na meranie saturácie krvi kyslíkom. Výsledky sú zobrazované v percentách = podiel okysličeného hemoglobínu v krvi. Iným zobrazením výsledku merania je pletysmografická krivka, kedy nezáleží na číselných hodnotách (%), ale na tvare krivky.